FASHION HAPPENING

EXHIBICE | instalace a performance českých umělců a studentů vysokých škol.
FASHION TALK | blok expertů módního průmyslu z českého i zahraničního prostředí.

EXHIBITIONS | installations and performances of the Czech artists and university students.
FASHION TALK | lectures by fashion experts from the Czech republic and abroad.

FASHION SHOWS

Módní přehlídky mladých zahraničních oděvních designerů a studentů Ateliéru Designu oděvu UTB ve Zlíně. Prezentovány budou kolekce s/s 2017 a f/w 2017.

Fashion shows of young foreign fashion designers and students of Fashion Design Studio of Tomas Bata University in Zlín. We will present collections of s/s 2017 and f/w 2017.

ONLINE AUKCE

Online dražba nositelné kolekce 13 modelů, zhotovena 13 studenty Ateliéru Designu oděvu UTB ve Zlíně. Příspěvek z dražby poputuje do organizace Mamma Help, která podporuje ženy v boji s rakovinou prsu.

ONLINE AUCTION

Online auction of wearable collection consisting of 13 designs, made by 13 students of Fashion Design Studio of Tomas Bata University in Zlin. The money raised in the auction will go to organisation Mamma Help, which supports women fighting breast cancer.

KONTAKT

Martin Beneš | Manažer projektu | Head Manager
+420 730 612 008
martinbenes88@gmail.com

Tereza Bolfová | Manažerka projektu | Head Manager
+420 608 783 350
terezbolfova@gmail.com

Šárka Michalíková | Press
+420 731 507 900
michalikova.sarka@gmail.com

Pavla Krejsová | Fundraising
+420 605 028 469